Virtual Retro Heroes

Audiovisual ANC


Cobertura dels actes més significatius organitzats per l’Assemblea, en especial tots aquells que s’esdevenen a les comarques gironines.


Categoria: Vídeo
Setembre 2013 – Actualitat
Client: Assemblea Nacional Catalana