Fitness Integral Fitness Integral Fitness Integral

Fitness Integral


Web corporativa del centre de wellness. Disposa d’un apartat de cursos virtuals i permet inscriure’s a tots els seus programes.


Categoria: Web
Eines: WordPress, Photoshop, Illustator
Setembre 2013
Client: Fitness Integral


Web Fitness Integral