Grafismes RAC105 Grafismes RAC105

Grafismes RAC105


Animacions de logotips, chyrons i caretes per l’emissora musical RAC105. Projectes realitzats a Llumsmedia per a RAC105.


Categoria: Gràfics
Eines: After Effects
Temporada 2017-2018
Client: RAC105


Projectes relacionats: Repors RAC105