I wish I wish I wish I wish

I wish


Edició, etalonatge i efectes visuals del curtmetratge. Tracking, integració 3D amb imatge real i chroma.


Categoria: VFX, Vídeo
Eines: After Effects, Cinema 4D, Final Cut, Photoshop
Març 2017
Client: RGB


Projectes relacionats: Plató virtual Virtual Retro Heroes, Virtual Retro Heroes