La División Azul: Els militars espanyols del Führer La División Azul: Els militars espanyols del Führer

La División Azul


Edició i grafisme d’un documental sobre la Segona Guerra Mundial. Realització de les imatges del testimoni.


Categoria: Vídeo, Gràfic
Eines: Final Cut, After Effects, Photoshop
Gener 2013