Rumescu Vids Rumescu Vids Rumescu Vids Rumescu Vids

Rumescu vids


Edició i grafisme dels vídeos de la web satírica. Caretes, chyrons i animacions diverses.


Categoria: Gràfic, Vídeo
Eines: Final Cut, After Effects, Photoshop
Novembre 2014
Client: Rumescu


Projectes relacionats: Rumescu, Rumescu web