Stranger Things TributeStranger Things Tribute

Stranger Things Tribute


Homenatge a la sèrie de Netflix “Stranger Things”, utilitzant capes d’efectes per recrear el món “Upside Down” a Barcelona.


Categoria: VFX
Eines: After Effects, Photoshop, Final Cut
Gener 2018
Client: Llumsmedia